จากม.ราชภัฏพระนครไปสยามต้องนั่งรถสายอะไรครับ ?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ารถสายอะไรที่นั่งจาก ม.ราชภัฏพระนคร ไปถึง สยาม บ้างครับ