สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คือผมอยากถามว่า....มีสายไหนมั่งครับ ที่จะไปประตูน้ำจากหน้ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระครเหนืออ่ะครับ