สาย ปอ.514 มาช้ามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลาประมาณ 17.10 น.ชองทุกวัน จะรอรถเป็นชัว่โมงเลยครับจาก ถนนสุขา 3 ไปลาดพร้าว ช่วยแก้ไขให้หน่อย