จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน

วันที่ประกาศ: 
22/02/2022
วันที่อนุมัติแผน: 
22/02/2022