สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เลขที่ประกาศ: 
1-30 พ.ย. 2564
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Friday, December 3, 2021