จากป้ายรถเมล์ตีนสะพานปิ่นเกล้าไป ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะต้องขึ้นรถเมล์สายไหนคะ ทั้งขาไปและขากลับ