รถเมล์สาย 524 มีน้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เลิกงานห้าโมงครึ่งแต่กลับถึงบ้านค่ำทุ่มครึ่งสองทุ่มทุกวันเพราะรถสาย524 และ59 มีน้อยมากรอรถเป็นชั่วโมงตลอดเลย รบกวนแก้ไขด้วย