สาย 510 ขอให้ปรับปรุงการใช้คำพูดของพนักงานเก็บเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หมายเลขข้างรถ 1-44161 ทะเบียนรถ 12-5554 วันที่ 18/05/2015 เวลา 7.40 โดยสารรถ 510 พนักงานเก็บเงิน ผู้หญิง พูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร และไปพูดกับพนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ตักเตือนว่า ระวังการพูดจาดังกล่าว จะทำให้ไปร้องเรียนกับศูนย์ อย่างไรก็ตามพนักงานเก็บเงินพูดจาท้าทายว่าให้ไปรายงานศูนย์ ได้เลย ไม่เกรงกลัว และไม่สนใจ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ในระหว่างโดยสารรถ ไม่สามารถโต้เถียงกลับพนักงานเก็บเงินได้ เนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัย จึงขอให้ขสมก. ปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน อยากให้เห็นว่าผู้โดยสารคือลูกค้าของท่าน ขอให้มีใจรักการบริการ