ร้องเรียน รถเมล์สาย ๑๑๔

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ขอร้องเรียนการขับรถของ รถเมล์สาย ๑๑๔ ทะเบียน ๑๒-๕๘๑๔ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา ๑๕:๐๐ น. ภรรยาของกระผมขับรถยนต์ออกจากห้าง Central รัตนาธิเบศ โดยมี ลูกชาย วัย ๖ ขวบ ร่วมทางมาด้วย ในขณะที่ขับขี่นั้น ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เพราะ ไม่ชินเส้นทางดังกล่าวประกอบกับมีเด็กโดยสารมาด้วย จึงอยุ่ในช่องทางด้านซ้าย โดยปกติจะใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐-๘๐ กม./ชม. ซึ่งอาจจะทำให้ขัดหูขัดตา ผู้เชี่ยวชาญการขับรถโดยสารขนาดใหญ่ สาย 1๑๑๔ ทะเบียน ๑๒-๕๘๑๔ กรุงเทพฯ ถึงได้ขับจี้ท้ายรถ อยู่เป็นเวลานาน ท่านคิดว่าการขับขี่แบบนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ หรือท่านเห็นว่า เป็นเรื่องปกติที่คนขับรถเมล์ทำกัน อย่างไรแล้ว ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมพนักงานที่ทำดี และชิงชังพนักงานที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เท่านั้นยังไม่พอ พนักงานท่านนี้ไม่ีจิตสำนึกของการบริการ และการรักษาความปลอดภัยของบุคคลรอบข้าง หรือ ขสมก.จะนึกถึงแต่ผู้โดยสารอย่างเดียว กระผมคิดว่า คงไม่ใช่เช่นนั้น ดังนั้น กระผมขอให้ท่านพิจารณาความผิดดังล่าว ซึ่งเป็นความผิด ของการขับรถในลักษณะ หวาดเสียว อันอาจก่อให้เกิดอันตรายกับแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นขออนุญาตยกข้อกฏหมายมานะครับ ตาม พรบ.จราจรทางบก พศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) และ (๘) มาตรา ๑๕๗[๖๐] ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรือ (๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[๖๔] ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว กหมายได้บัญญัติ โทษปรับ โทษจำ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เอาไว้ด้วย ซึ่งผมคิดว่า เป็นการกระทำความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงอยุ่ ไม่ใช่แค่ในสายตาผมเพียงผู้เดียว ขอให้องค์กรของท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะปฏิบัตินะครับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปนะครับ ด้วยความเคารพ