จาก ปิ่นเกล้า ไปบริษัท...

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก พาต้าปิ่นเกล้า ไป " Thai-Thai International Trading Company Limited " เป็นบริษัท ที่ผมต้องไปฝึกงาน อบากทราบว่า ผมต้องนั่งสายไหน ถึงจะดีที่สุดครับ