ขอชื่นชมพนักงานเก็บเงิน ปอ 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บเงิน ปอ 84 6-56049 13-1560 พฤติกรรมกรรมบริการ สุภาพมาก พูดจาดี อารมณ์ก็ดี. ขอชื่นชม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก.