หลายสายไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าสหคลีนิคนวมินทร์ ซ. นวมินทร์ 163 หลายคันไม่จอดป้าย โบกก็แล้วตาคนขับมองแต่ไฟแดง สักแต่จะไปให้พ้นไฟแดง ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นรถ ถ้าจะมาขับให้พ้นไฟแดง แนะนำให้ยกป้ายรถออกค รับ