สาย 11 เลขหลัง 2-80217 ไม่จอดเข้าป้าย ในช่วงเวลา 18:45 ฝนตกรถติด ผู้โดยสารรอเต็มป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 18.45 วันที่ 1/07/2020 เวลา 18:45 รถเมล์ แดง สาย 11 เลขหลัง 2-80217 ไม่ขับรถเข้าป้าย รถก็ติดฝนก็ตก คนรออยู่เต็มป้าย โบกแล้วก็ทำเฉย ที่แรกตีไฟจะเข้าป้าย พอเห็นทางขวาว่าง ออกเลนขวาแล้วไม่เข้าป้าย ผู้โดยสาร ยืนงง กันทั้งป้าย อยากให้ช่วยจัดการ คนขับที่ไร้จรรยาบรรณในอาชีพ หน่อยครับ