รถเมล์ครีมแดง สาย22 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 13.20 รถครีมแดง สาย 22 คนขับจงใจไม่เข้าป้ายที่หน้ามหาวิทยาลัยรามฯ ทะเบียน 11-9275 หมายเลขข้างรถ 2-80082