ให้คนไม่ใส่ผ้าปิดปากขึ้นรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 2 ไม่ขอระบุว่าคันไหน เพราะต้องการให้มีมาตรฐานเหมือนกัน แต่วันนี้ ปลดล็อคที่นั่งแล้วและปล่อยให้ผู้โดยสารบางท่านไม่ใส่แมสเข้าใช้บริการ ถามว่า ปลดล็อคการใส่แมสด้วยหรือคะ