141ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ19.15น. รถประจำทางขสมก.สาย141 หมายเลขข้างรถ5-70128 สีน้ำเงิน ไม่จอดรับที่ป้ายศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ทำให้ต้องวิ่งตามรถไปอีก1ป้าย