รถเมล์สาย 11 ครีมแดงไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 21:20 วันที่ 27 มิ.ย. 63 รถเมล์สาย 11 ครีมแดง ไม่รับผู้โดยสารตรงป้ายหลัง มศว ถ.เพชรบุรี