ครีมแดง สาย 97 ไม่จอดสนิท ผู้สูงอายุขึ้น ลงลำบาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสีครีม แดงสาย 97 พนักงานขับรถเป็นปผู้หญิงอายุราวๆ 45-55 ทั้งจอดรับ และจอดส่ง ไม่จอดสนิท ทำให้ผู้สุงอายุที่ข้อ เข่าไม่ดี ขึ้น ลง ลำบาก อยากทราบว่า รถขสมก. ต้องเร่งทำรอบด้วยหรือครับ อยากให้ทุกคนได้รับบริการที่ดี ปลอดภัย คำนึงถึงผู้โดยสารด้วยครับ ขอให้ทำการแก้ไขด้วยเร่งด่วนนะครับ ทำแบบนี้ไม่เกิดผลดีอะไรกับใครทั้งนั้น ขสมก.ก็เสียชื่อเสียง ผู้โดยสารก็เสียความรู้สึก ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ต้องเสียใจอีกครับ รบกวนด้วยครับ กำชับเรื่องความผลอดภัยและวินัยในการให้บริการด้วยครับ ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง