ไม่มีเที่ยวรถให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงระยะเวลา 13-14:00 ไม่มีให้บริการเลยหรอครับ