รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 ไม่ชอบจอดรับผู้โดยสารบริเวณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ชอบวิ่งเลนขวา ทั้งๆที่มีที่นั่งว่างอีกหลายที่ ทำไห้เสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก