514 รถขาดช่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 514 ขาออก ช่วงลาดพร้าว-มีนบุรี เวลา 7:00-8:00 รถขาดช่วงมากครับ รบกวนแก้ไขด้วย