สาย 29 ทั้งหมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รู้เขียนไปจะสนใจไรมั้ย แต่โบกไม่จอดหลายรอบแล้ส หน้าสำนักงานเขต จตุจักร ทั้งแอร์ และ ธรรมดา ไม่ต้องอเางว่าโควิด เห็นมีที่ว่างอยู่ ไม่มีใครยืน