รถเมล์สาย145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับเลนข้างใน ขับอย่างงี้จะมาขับทำไม ไอเวรหน้าหีให้รอตั้งนาน