179 ไม่ชอบจอดป้าย เส้นวงศ์สว่าง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้179 รหัส 11-9076(4-80336)ไม่ยอมจอดป้ายวงศ์สว่าง11