ร้องเรียน สาย95

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95 เลขรถ 11-9201 150022 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายเคหะนวมินทร์ เวลา 08:25น. วันที่ 24 พ.ค.2563 กรุณาช่วยตักเตือนเพนักงานขับรถด้วย คุณไม่มีสิทธิ์เลือกรับส่งผุ้โดยสาร