ไม่เข้าจอดที่ท่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 32 เลขที่ 7-50328 ไม่จอดท่าที่ท่าพระจันทร์ โบกเรียกแล้วชัดเจน 15.20 น. เดินตามก็ไม่จอเ