คนยังขึ้นไม่เสร็จ รถออกตัวแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิด 22 พฤษภาคม 2563 7:20น. บริเวณท่ารถเซนทรัลศาลายา ผมขึ้นรถ ต่อจากผู้หญิงอีกคน มีผู้โดยสารแค่สองคน ผมยังขึ้นรถไม่เสร็จ คนขับรถกลับออกตัว และปิดประตูหนีบผม รถหมายเลข. 6-56099 13-1827 คนขับชื่อ “ธานาสิน ประทุมเกตุ”