ร้องเรียนรถ515 ไม่จอดรถให้สนิท ออกตัวก่อนคนขึ้น ปิดประตูใส่ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิด 22 พฤษภาคม 2563 7:20น. บริเวณท่ารถเซนทรัลศาลายา ผมขึ้นรถ ต่อจากผู้หญิงอีกคน มีผู้โดยสารแค่สองคน ผมยังขึ้นรถไม่เสร็จ คนขับรถกลับออกตัว และปิดประตูหนีบผม รถหมายเลข. 6-56099 13-1827 คนขับชื่อ “ธนาสิน ประทุมเกตุ” ครับ