กระเป๋าไร้คุณธรรม ไม่มีจิตใจรักการบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ ประมาณ 10.10น.พบกระเป๋ารถสายนี้เป็นผู้หญิงด่าและพูดจาเหน็บแหนมผู้โดยสารที่ลงป้ายซีคอนบางแคว่าเป็นใบ้ ถามว่าลงป้ายไหนแล้วไม่พูด และข้าพเจ้านั่งฟังเขาพูดเหน็บแนมคนดังกล่าวจนข้าพเจ้าลงที่ตลาดบางแค ช่วยตักเตือนมารยาทพนักงานด้วย แจ้งผ่าน ผู้ว่า ขสมก.ไปยังนายท่าปอ.509 เลขรถ 6-55016