รถให้บริการหน้อยมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์​สาย142รอรถนานมากค่ะ นั้งรอมา1ชั่วโมง​ครึ่งไม่มีรถผ่านเลย นั่งรอแบบนี้่​เป็น​เวลา3วันเมื่อกันทุกวัน