รถเที่ยวแรกสาย 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเที่ยวแรกเร็วขึ้นปรมาณ 4.30 คะ จากคนบ้านไกลที่ต้องทำงานแต่เช้า