อยากขอให้ปรับเวลาเดินรถให้เร็วขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทางขสมกพิจารณาการปล่อยรถของอู่ปู่เจ้าทุกสายให้เร็วขึ้น ทำไมอู๋แต่ละอู๋ตีสี่ บ้าง ตีสี่ครึ่ง ตีห้าบ้าง รบกวนพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเร็วขึ้นด้วยครับ