49 มีกี่คันคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถ 49 นานมาก เป็น ชม ยังไม่ผ่านมาสักคัน ไม่ทราบว่ามีรถกี่คันคะ ทำไมปล่อยให้ขาดช่วงขนานนี่