เพิ่มจำนวนรถ และขยายเวลาการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีสถาณะการโรคโควิด-19 ทางBMTAได้ ลดจำนวนรถวิ่งต่อวันน้อยลง และเวลาของรถเที่ยวสุดท้ายนั้นเร็วขึ้นนั้น แต่ปัจจุบัน วันที่ 12/05/2020 สถานการณ์ได้คลี่คลายลง มีประชาชนจำนวนมากได้กลับไปทำงานตามปกติแล้ว แต่จำนวนรถเมล์โดยสารยังคงให้บริการน้อย (รถเมล์145 รถปอ.145) รอนานมากจะมา1คัน พอมาคนก็ขึ้นกันแน่น ภายในรถมีการจำกัดการนั่งและยื่นให้ห่างกัน ตามนโยบาย social distancing อันนี้ทราบค่ะ แต่ประชาชนผู้โดยสารมีจำนวนมากกว่าจำนวนรถที่ให้บริการนะคะ ดังนั้น ดิฉันขอเสนอแนะให้รถเมล์สาย145 และรถ ปอ.สาย145 กลับมาวิ่งให้บริการ มากขึ้น และระยะเวลาที่บริการเพิ่มขึ้นค่ะ เพราะเคยถามว่าเที่ยวสุดท้ายออกจากอู่ 17:00น. แต่ดิฉั้นเลิกงาน 18:00 ไม่เคยทัน ซักรอบคะ วันที่ 17/05/2020 นี้ ห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดให้บริการแล้ว คนจะเยอะขึ้น เวลาก็จะดึกขึ้น รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ลินดา