พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย34ควรปรับปรุง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 19.40น. พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย34 12-5561/1-44167 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พูดจากระโชกโฮกฮาก ตะคอกตะคั้นใส่ผู้โดยสาร หลายรายรวมทั้งตัวผม ทั้งๆที่ผู้โดยสาา ก็สอบถาม บอกป้ายที่จะลง และอื่นๆ ด้วยความสุภาพ และนี่ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรกของ พนักงานเก็บค่าโดยสารคนนี้ เคยพบเจอมีปากเสียงกับผู้โดยสารท่านอื่นมาก่อน จนผุ้โดยสารท่านนัันบอกจะไปร้องเรียน แต่พนักงานคนนี้ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆ โดยไม่มีการปรับปรุง ไม่แน่ใจว่าเป็นที่องค์กรปล่อยปละละเลย หรือ ตักเตือนแล้ว แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม