รถรถนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ต้องรอรถสาย129 นานมาก เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-19 ทำให้จำกัดจำนวนคนในการขึ้นรถ แต่ไม่เพิ่มจำนวนรถที่ให้บริการ อยากสอบถามว่าแล้วประชาชนที่ต้องรอขึ้นรถอยู่กลางทาง ต้องรอนานแค่ไหน ต้องรอกี่คัน รถให้บริการแบบใครดีใครได้วิ่งแย่งกันขึ้นเพราะจำกัดคน แล้วคนรอต้องทำอย่างไรแก้ปัญหาให้ด้วยสิคะ ในเมื่อทราบจำนวนผู้โดยสารอยู่แล้วแต่ละวันโดยประมาณ แก้ปัญหาแบบไม่เคยมายื่นในจุดคนเจอปัญหา