กระเป๋ารถเมลล์ สาย22 ใช้มือดดันผู้โดยสารไม่ให้ขึ้นรถ ทั้งที่รถยีงไม่เเต็ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมลล์ สาย22 // 2-80108 11-9898 ใช้มือดันผู้โดยสาร ไม่ให้ขึ้นรถ ทั้งที่รถไม่เต็ม เมื่อเวลา 7:12 รถเมล์ สาย22 ตามเลขที่ระบุุ จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายหน้าราม มีขึ้นแค่ 4คน โดยที่ภายบนรถยังไม่เต็มและมีที่ว่างจำนวนมาก แต่กระเป๋ารถเมล์ ทำเกินกว่าเหตุ ใช้มือดันผู้โดยสาร จนผู้โดยสารเกือบหงายหลังจากประตู รบกวนตรวจสอบด้วย ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ถ้าผู้โดยสารเกิดอึบัติเหตุขึ้นมา คุ้มที่จะรับผิดชอบไหม ขอบคุนครับ