ไม่ไหวนะครับพฤติกรรมแบบนี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
งงมากไปทั้งๆที่ไม่มีค่อยมีคนยังขับเร็วจนไม่จอดรับผู้โดยสาร หลายค่อหลายครั้งแล้ว บ้างก็ขับแข่งกับคันอื่น เสียเวลามากๆที่รอ