รถเมย์สาย 65

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 65 12-0555(7-50252) ไม่จอดป้าย วิ่งผ่านไปเฉย ป้ายอยู่แยกติวานนท์