การทำความสะอาดรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ไม่เห็น ขสมก. แสดงความรับผิดชอบในด้านการทำความสะอาดรถสาธารณะทั้งหมด โดยเฉพาะรถแอร์ คนใช้บริการมีหลากหลายมีทั้งผู้ที่มีอาการไอ จาม ก็ไม่มีการป้องกัน การมีเจลทำความสะอาด ก็เหมือนมีไปงั้นๆ หมดแล้วก็ไม่เติมบางสายก็ขวดพังก็ยังวางไว้ ไม่แน่ใจนโยบายด้านนี้ ่ขสมก.น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเผยแพร่โรคดังกล่าว