รอรถนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย76 รอรถนานมากค่ะ ยิ่งเป็นเวลาเลิกงาน ยิ่งนานมาก จำนวนรถน้อง ไม่เพียงพอต่อผู้โดนสาร ทำให้บางครั้งต้องยืนเบียดกันจนเคยโดนประตูทับเท้า