รถเมล์สาย 111 ฝั่งธน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ให้บริการลูกค้าแย่มากพูดจาไม่เพราะปกติผมก็ไม่ได้ขึ้นหรอกครับครั้งนี้ครั้งแรกที่ขึ้นรถเมล์สายนี้แล้วคงจะเป็นครั้งเดียว