7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 12/03/63รถเมล์สาย145เลข 478 พกส จินดาวัน ไม่ยอมเดินมาเก็บค่าโดยสาร จะฝากให้ คอลเซ็นเตอร์เอาเงินค่ารถไปให้ พกสหน่อย 15บาทเนื่องจาก พกส ติดคุยโม้กับ พขร อยู่ ตั่งแต่ป้าย bigcศรีนครินทร์ ถึงป้ายวัดด่าน สอบถ้ามเพิ่มเติม สามารถเลี้ยงลูกบนรถเมล์ได้ด้วยคือค่ะ