141 ควรเพิ่มความถี่จำนวนรถในเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
141 ควรจัดการได้ เพิ่มความถี่จำนวนรถ คลองเตย-วัดสน เวลาเร่งด่วน 7:00-8:30,17:00-19:00 น่าจะทยอยทำได้ อยากให้ขสมก หรือรถส่วนตัว รบกวนจัดการด้วยคะ