ช่วงโรงเรียนปิดเทอมสาย 516 ช่วงเช้ารอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงโรงเรียนใกล้ปิดเทอมรถเมย์สาย 516 รอนานช่วงเช้า สาย 134 ผ่านไป 3 คัน 516 เพิ่งมา แล้วอยากทราบว่า 134 ทำไมปล่อยรถถี่กว่า 516 ช่วงเช้าต่อให้นักเรียนปิดเทอม คนทำงานก็รีบเหมือนกันนะคะ ฝากช่วยดูให้ด้วยยะคะ