207 มาช้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอที่ราม2 จะไปราม1 ต้องรอนานมากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลย มันเป็นยังไงเหรอ ทำไมไม่ปล่อยรถมาเหรอ ช้ามาก รอตั้งแต่1 ชม. จน3 ชม. ก็เคย ร้อนก้รเอนชิบหาย เสียเวลามาก นี่รอมาชั่วโมงแล้ว