543ก ชั่วโมงหนึ่งมาคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นี่ขนาดไม่ใชชั่วโมงเร่งด่วน ถ้าจะไม่มาก็ยกเลิกไปเลยไหม รออยู่เป็นชั่วโมงในตารางรถบอกออกจากอู่ 12.00 ก็ไม่มี 12.20 ก็ไม่มี จนบ่ายหนึ่งแล้ว ถ้าจะกินข้าวเที่ยงต้องกินกันทุกคนเลยหรือไง ถ้าไม่ เคารพตารางรถก็ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปก็ได้ นายประจำสถานีได้ทำงานบ้างไหม หรือ 543ก มันไม่จำเป็น คนส่วนน้อยจะเป็นไงก็ช่างมันสินะ