รอรถเมล์สาย 140 นานมากช่วงเวลา 19.00-20.00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย140 นานมาก จากอนุเสาวรีย์ไปแสมดำ ในช่วงเวลา19.00-20.00น. หวังว่าจะปรับปรุงการปล่อยรถเมล์นะคะ หวังอย่างยิ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคั