ชื่นชมพนักงานสาย 140

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอชื่นชมการให้บริการของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เบอร์ข้างรถ 5-700095 ช่วงเวลา 07.20 น. ขึ้นช่วงถนนพระราม 2 ไปยังอนุสาวรีย์ พนักงานทั้งคู่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ตอบข้อซักถามกับผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มใจ และความสะอาดของรถโดยสารเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง สะอาด ไม่มีขยะตกหล่นตามพื้น เบาะสะอาด ผ้าม่านสะอาด จึงอยากให้พนักงานทั้งคู่ได้เป็นตัวอย่างการให้บริการแก่พนักงานคนอื่นๆ และสร้างมาตรฐานความสะอาดของรถให้เหมือนกันทุกคันเช่นนี้ ขอบคุณครับ จากผู้โดยสาร