ชื่นชมพนักงานของรถเมล์สาย156

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถเป็นผู้หญิงขับดีใจเย็น รู้สึกปลอดภัย (ไม่รู้ชื่อ) พนักงานเก็บเงินมารยาท พูดจาเพราะ (ชื่อกัลยานี)